Iš istorijos

Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Alauša“ savo veiklą pradėjo pačiais pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (1990) metais ir jau sėkmingai gyvuoja 34-uosius metus. Per šį laikotarpį ji nuėjo ilgą ir sudėtingą ieškojimų bei atradimų kelią – ypač sėkmingai organizavo ir išplėtojo savo verslą. Per visą minėtą laikotarpį UAB „Alauša“ pasiekė puikių darbo rezultatų.

Ieškant bendrovės istorinių ištakų, aiškiai matyti, kad gan palankios sąlygos UAB „Alauša“ atsirasti susiklostė žymiai anksčiau, negu ji buvo įkurta bei įregistruota. Tai atsitiko prieš keletą metų iki to. Šį teiginį įtikinimai patvirtina faktas, kad pradinis kapitalas, būsimam verslui kurti, pasak minėtos bendrovės steigėjų, buvo pradėtas kaupti jau 1986 m. buvusioje Elmininkų žemės ūkio bandymų stotyje, Naujuosiuose Elmininkuose (Anykščių r.), ir tai truko iki 1988 m. pabaigos.

Tuo metu jaunas ir gabus vadybininkas Algimantas Čaplinskas (dabar jis UAB „Alauša“ vadovas) buvusiame tėvo ūkyje ir išsinuomotoje žemėje ėmė auginti kopūstus ir jais prekiauti Lietuvoje bei užsienyje. Čia daržovėm saugoti buvo pastatyti net specialūs sandėliai. Deja, per žiemą didelė dalis kopūstų kasmet sugesdavo ir netekdavo prekinės išvaizdos.

Problema – kaip išsaugoti iki ankstyvo pavasario darže nuimtą derlių – buvo išspręsta per porą metų. Dabar, įsisavinus ir panaudojus tuometinėje Vokiečių literatūroje aprašytą jų laikymo technologiją, kiekvieną rudenį kopūstai buvo užkasami į smėlį, o sulaukus pavasario, puikiausiai išsilaikę, jie buvo vežami į Archangelską, Murmanską, Syktyvkarą, Petrozavodską bei Severomorską parduoti. Kelionės buvo sudėtingos, bet jos „nešė kapitalą“.

Daug šių kelionių, palikusių didelį įspūdį ir nepamirštamų išgyvenimų, Algimantas mena iki šiol:

– Tai buvo  paskutiniais metais, kai kopūstus teko gabenti į tokias atokias vietoves, kuriose tuo metu nebuvo net kelių, – sako jis. – Iš pradžių jie buvo vežami iki Syktyvkaro, kur perkrovus į geležinkelio vagonus, toliau gabenami į Usin miestą, įsikūrusį amžinojo įšalo žemėje. Šios kelionės reikalavo itin daug jėgų ir ištvermės: turėjome atlaikyti ir atšiaurias klimato sąlygas, ir įveikti, nors jau būdavo prasidėjęs gegužės mėnuo, gilias – dviejų aukštų namo dydžio pusnis… Tačiau sunkumai mūsų nesustabdė, nes tada buvome iškėlę sau aiškų tikslą – nugabenti savo išaugintą derlių kuo toliau nuo Lietuvos – ten, kur jokių daržovių tuo metu nebūdavo…

Painus atvejis kartą pasitaikė ir Šiaurėje, Archalgensko srityje. Čia tada mes vežėme daržoves į šalia esantį Severodvinsko miestą, vadinamą „uždaru kariniu miestu“. O į jį tuo metu, pasirodo, nebuvo įleidžiami jokie svetimi žmonės… Čia turėjime itin daug vargo, bet vis dėlto savo tikslą pasiekėme ir į miestą patekome… Pagaliau pardavėme ir savo atvežtas daržoves.

Taip, uždirbus ir sukaupus pirmąjį kapitalą, o Lietuvoje paskelbus nepriklausomybę ir savarankiškumą, atėjo metas rimčiau pagalvoti ir apie didesnį savo verslą.

Įkūrimas ir veikla

UAB „Alauša“ buvo įkurta ir įregistruota Utenoje 1990 m. gruodžio 28 dieną. Jos generaliniu direktorium tuomet tapo Algimantas Čaplinskas, nuo mažens, kaip sakoma, „turintis vadybininko ir verslininko gyslelę“, inžinieriaus išsimokslinimą ir nemažą praktinę gamybinio darbo patirtį (kaip minėta, iki tol jau buvo organizavęs daržovių prekybą, nemažai padirbėjęs ir susipažinęs su Ūkiskaitinių mokymo įmonių susivienijimo „Praktika“, Utenos gamybinių įmonių kombinato ir kt.) veikla. Šias pareigas Algimantas Čaplinskas sėkmingai eina bendrovėje iki šių dienų.

Vos pradėjusi savo veiklą, UAB „Alauša“ iš pradžių – maždaug iki 1994 m.– verslo pasaulyje intensyviai ieškojo savo vietos „po saule“. Pirmiausia ji vertėsi ledų gamyba ir prekyba. Vėliau veiklą išplėtė – ėmėsi konditerijos gamybos bei prekybos verslo Vilniuje bei kituose mūsų šalies miestuose. Pagaliau buvo pasirinkta visai nauja verslo kryptis ir parengta išsami jos koncepcija. Vadovaujantis ja, 1994 m. Bajorų kaime, Svėdasuose (Anykščių r.) buvo atidaryta pirmoji degalinė ir naftos produktų terminalas. Nuo to laiko dominuojančia UAB „Alauša“ verslo sritimi yra laikoma mažmeninė ir didmeninė prekyba naftos produktais.

Be to, plečiant veiklą, 2012 m. Utenoje buvo organizuota ir pradėjo veikti Algimanto Čaplinsko įkurta UAB Šeimos klinika „HIPERIKA“ ir antrinio lygio klinika „Hiperika Sanum“. Svarbiausioji jos veiklos sritis –sveikatos priežiūros kokybės organizuotas gerinimas regione.

Tinklas ir paslaugos

Pradėjusi mažmeninę ir didmeninę prekybą naftos produktais, UAB „Alauša“ atliko daug ir įvairių organizacinių darbų. Vis dėlto daugiausia dėmesio buvo skirta degalinių statybai ir tolesniam jų tinklo struktūros kūrimui bei plėtrai. 1994 m. Bajorų kaime, Svėdasų seniūnijoje (Anykščių r.) pastačiusi pirmąją degalinę ir naftos produktų terminalą, bendrovė iškart šalyje ėmė kurti savo degalinių tinklą. 1995–2012 m. įvairiose Lietuvos vietose ji įrengė 8, o 2013–2017 m. – dar 9 degalines. 2018 m. pradžioje Vilniuje buvo įsigytos dvi degalinės. 2019-2024 m. duris atvėrė dar septynios degalinės – trys Vilniuje, Kalvarijos savivaldybėje, Ignalinoje, dar po vieną Marijampolėje ir Utenoje. Dabar bendrovės struktūros padalinių tinklą Lietuvoje iš viso jau sudaro 25 degalinės. Jų tinklas yra plečiamas ir toliau.

Daug dėmesio UAB „Alauša“ taip pat skiria degalinių techniniam aprūpinimui ir modernizavimui, paslaugų plėtrai bei klientų aptarnavimo kultūrai. Visose degalinėse jau veikia patogios savitarnos parduotuvės. 2007 m. lapkričio mėnesį Bajorų kaime (Svėdasų sen., Anykščių r.) įsteigtas akcizais apmokestinamų prekių sandėlis. Klientui pageidaujant, kuras benzinvežiais pristatomas į nurodytą vietą. Mūsų klientai yra degalinės, transporto įmonės, statybinės organizacijos, žemės ūkio bendrovės, ūkininkai, valstybinės įstaigos ir kitos įmonės. UAB „Alauša“ mažmenoje ir didmenoje prekiaujama tik aukščiausios kokybės naftos produktais, kurie atitinka visus ES reikalavimus. Nuo 2016 m., klientų patogumui, degalinėse pradėjo veikti savitarnos atsiskaitymo terminalai. Vilniaus Kalvarijų degalinėje, Ukmergėje bei Utenoje įrengtos automatinės automobilių plovyklos, kurios yra vienos iš moderniausių plovyklų Lietuvoje, naudojančios šepečius iš specialios Sensofil+ medžiagos, kuri sukurta saugiam automobilių plovimui. 2022 metų pabaigoje naujai atidarytoje degalinėje Utenoje klientų patogumui įrengtos dvi savitarnos plovyklos.

Šiai dienai UAB „Alauša“ sistemoje dirba  virš 160 darbuotojų, visuomet pasiruošusių padėti žmogui. Svarbiausias visų šios bendrovės darbuotojų principas – „Mums svarbus yra kiekvienas įmonės klientas, nepaisant to, ar tai fizinis ar juridinis asmuo, todėl pagal galimybes mes išklausome ir patenkiname kiekvieno jų norus bei lūkesčius“.

Ateities vizija

Degalinių tinklo ir paslaugų Lietuvoje plėtra, techninis aprūpinimas ir modernizavimas, aukšta klientų aptarnavimo kultūra yra svarbiausi UAB „Alauša“ ateities prioritetai, tikslai ir uždaviniai. Bendrovė turi parengusi ilgalaikę veiklos vystymo viziją, koncepciją ir strategiją. Joje daug dėmesio skiriama naujų degalinių statybai bei tinklo plėtrai. Visa tai leis ženkliai padidinti įmonės padalinių skaičių ir jų darbo apimtį bei kokybę.

Kartu spręsime UAB „Alauša“ degalinių sistemos modernizavimo bei techninio aprūpinimo problemas. Siekiant aukštos klientų aptarnavimo kokybės ir darbo kultūros, daug dėmesio teks skirti degalinių modernizavimui bei techniniam aprūpinimui. Minėti degalinių statybos, renovavimo ir modernizavimo darbai UAB „Alauša“ sistemoje truks visus metus. Siekdama išlaikyti jų nuoseklumą bei nepertraukiamumą, bendrovė yra suformavusi specialią statybininkų grupę visiems numatytiems darbams atlikti.

Klinikos „Hiperika“ ir „Hiperika Sanum“

UAB „Alauša“ generalinis direktorius Algimantas Čaplinskas 2012 m. Utenoje įkūrė UAB Šeimos kliniką „HIPERIKA“ ir antrinio lygio kliniką „Hiperika Sanum“. Svarbiausias steigėjo tikslas šįkart buvo ne verslo plėtra ar noras gauti kuo didesnį pelną, bet nuoširdus siekis ir užmojis iš esmės pagerinti sveikatos priežiūros kokybę Utenos mieste bei apskrityje, sudarant galimybę vietos gyventojams lengviau patekti pas įvairių specializacijų, aukštos kvalifikacijos gydytojus. Tad šiuo atveju siekta ne komercinės, bet visuomeninės naudos. Subūrus profesionalią gydytojų komandą, atvykstančią iš didelių ir žinomų respublikinių ligoninių, klinikoje buvo įdiegta pavyzdinga, aukšto lygio regiono gyventojų sveikatos priežiūros ir gydymo sistema. Iš pradžių klinikų kūrimas, dėl tam tikrų pačios sistemos spragų bei neužtikrintumo, buvo vienas iš sunkiausių vykdytų projektų. Tačiau visa tai vėliau kompensavo gyventojų dėkingumas ir išreikštas jų pasitikėjimas klinikomis bei gydytojais. Tam įtakos turėjo ir plačiai pasklidę geri lankytojų atsiliepimai bei nuolat didėjantis žmonių, patikinčių savo sveikatą mūsų klinikose dirbantiems aukščiausios kvalifikacijos gydytojams, skaičius. Dabar klinikos jau turi žmonių pasitikėjimą ir yra gerai lankomos.

Visuomeninė veikla

Nuo pat pradžių UAB „Alauša“ aktyviai dalyvauja Utenos krašto ir visos respublikos visuomeniniame gyvenime. UAB „Alauša“ taip pat yra UAB „Lietuviškų degalinių tinklas“ (www.ldt.lt) steigėja ir narė. Jos vadovas Algimantas Čaplinskas nuo 2001 metų yra Lietuvos verslininkų, prekiaujančių naftos produktais, sąjungos tarybos narys, 2008–2009 m. buvo Lietuvos verslininkų, prekiaujančių naftos produktais sąjungos tarybos pirmininkas.

Vienas pagrindinių UAB „Alauša“ visuomeninės veiklos prioritetų nuo seno yra švietimo, kultūros bei sporto rėmimas. Bendrovė per pora dešimtmečių yra parėmusi daugelio mokyklų, kolegijų, gimnazijų, įvairių savivaldybių, krašto bendruomenių, visuomeninių organizacijų, muzikos festivalių bei sporto klubų. Didelis dėmesys yra skiriamas socialiai remtiniems, ypač – žmonėms su negalia, padėti.

UAB „Alauša“ yra daugelio socialinių institucijų rėmėja: Utenos policijos asociacijos, kuri organizuoja kultūrinius, sporto ir kitus renginius; Utenos rajono savivaldybės administracijos, kuri vysto ir populiarina krepšinį Utenos rajono savivaldybėje; Utenos kultūros centro, kuris kiekvienais metais rengia tradicinę miesto šventę (gimtadienį), taip pat – Utenos kultūros centrui priklausančių ansamblių organizuojamus renginius ir išvykas į tarptautinius festivalius; Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos, kurios tikslas yra vienyti atsargos karius, kurie skleistų visuomenėje informaciją apie procesus, vykstančius Lietuvos bei kitų NATO šalių kariuomenėse, būtų tiltas tarp visuomenės ir kariuomenės. Ši asociacija organizuoja bei aktyviai dalyvauja įvairiuose šalies ir tarptautiniuose renginiuos, kurie skatina pilietiškumą, patriotizmą bei pagarbą laisvės ir taikos sergėtojams; Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčios, kurioje buvo atliekami remonto darbai; VŠĮ Utenos Kristaus Žengimo į Dangų parapijos namų, kurie 2005 m. šios parapijos dekano Sauliaus Kalvaičio iniciatyva buvo įsteigti, kad teiktų socialinę paslaugą Utenos rajono benamiams, buvusiems kaliniams ir kitiems vargstantiems žmonėms, Algimantas Čaplinskas nuoširdžiai parėmė dekano iniciatyvą, aktyviai subūrė verslininkų grupę, organizavo darbus ir toliau visapusiškai juos remia; Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos bažnyčios, kurioje buvo atliekami remonto darbai; Obelių Šv. Onos parapijos bažnyčios, kuri organizuoja katalikiškas vaikų ir jaunimo stovyklas „Jėzus Kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas“; Svėdasų bibliotekos literatų klubo „Sietuva“, kuris organizuoja svėdasiškių tarmės vakarus, konferencijas, rengia knygų aptarimus ir parodas; Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos, kuri vykdo projektus, organizuoja dalyvių susitikimus; Utenos rajono neįgaliųjų draugijos, kuri vykdo neįgaliųjų integraciją į visuomenę ir jų užimtumo programas, organizuoja įvairius renginius bei šventes; Labdaros ir paramos fondo SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos, kuri rūpinasi 300-tais šeimų ir 802-jų vaikų gyvenimu bei ateitimi visoje Lietuvoje.

Prasidėjus karui Ukrainoje, bendrovė „Alauša“ nemokamai evakavo žmones iš šios šalies į Lietuvą. Nemažai jų buvo atvežta ir į Uteną, kai kurie buvo apgyvendinti UAB „Alauša“ priklausančiuose pastatuose. Iš Ukrainos vien bendrovės generalinio direktoriaus Algimanto Čaplinsko iniciatyva buvo evakuota 1023 žmonės, tarp jų 405 vaikai.

Pasiekimai

Per visą savo veiklos laikotarpį (1990 –2017 m.) UAB „Alauša“ yra pasiekusi itin gerų darbo rezultatų. Ji plačiai išvystė Lietuvoje ir pakelė į šiuolaikinės technikos lygį mažmeninę bei didmeninę prekybą naftos produktais, sukūrė ir išplėtė modernių degalinių tinklą, prilygstanti ES standartams, apmokė profesijos ir įdarbino šalies miestuose bei provincijoje savo sistemoje daugiau kaip 150 gyventojų. Bendrovė visą laiką dirbo rentabiliai ir pasiekė itin gerų ekonominių bei technologinių rodiklių.

UAB „Alauša“ vadovai, administracija ir darbuotojai visuomet rėmėsi nuostata, kad efektyvų vadovavimą ir efektyvią veiklą daug lemia įmonės stabilumas, patikimumas, darbo sąlygų gerinimas ir ilgamečiai – patyrę bei kompetentingi įmonės darbuotojai, nes jie visada tiki tuo, kas daroma. Todėl ir bendrovės darbo rezultatai čia visuomet buvo ir yra geri.

UAB „Alauša“ vadovų ir darbuotojų pasiekimus aukštai įvertino Lietuvos Respublikos vyriausybinės bei visuomeninės institucijos. 2011 m. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos UAB „Alauša“ įrašė į didžiųjų mokėtojų mūsų šalyje sąrašą. 2004 m. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija įmonės vadovą Algimantą Čaplinską vidutinių įmonių grupėje už efektyviai dirbančią įmonę pripažino GERIAUSIU SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO ATSTOVU. Geriausio atstovo apdovanojimą jam tuomet įteikė pats Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas bei Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas.

Vėliau bendrovė gavo dar daugiau apdovanojimų ir kitų prizų. 2006 m. VŠĮ Utenos verslo informacijos centras, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai pripažino UAB „Alauša“ pažangiausia Utenos rajono įmone vidutinių ir didelių įmonių grupėje bei KONKURSO UTENOS VERSLO NOMINACIJOS 2006 NUGALĖTOJA. Diplomą jai įteikė Utenos rajono meras Alvydas Katinas ir VŠĮ Utenos verslo informacijos centras bei prekybos, pramonės ir amatų rūmai. 2007 m. Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacija už ypatingus nuopelnus, kuriant ir stiprinant Lietuvos rezervą, Algimantą Čaplinską apdovanojo Trijų Kalavijų Kryžiumi. 2009 m. Utenos policijos asociacija jam įteikė padėką už visapusišką paramą įgyvendinant Utenos policijos asociacijos tikslus, o Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus – padėką UAB „Alauša“ už nuoširdžią pagalbą. 2011 m. Utenos rajono savivaldybės meras už filantropinę veiklą Algimantą Čaplinską apdovanojo Utenos rajono savivaldybės simboliu (atminimo ženklu) „Utenai – 750 metų“, o Labdaros ir paramos fondas „Mes galim“ tais pačiais metais Algimantui Čaplinskui skyrė padėką už suteiktą paramą projektui „Auksinė Širdis“. 2012 m. Algimantui Čaplinskui už nesavanaudišką, altruistinę pagalbą buvo iškilmingai suteiktas Tauragnų krašto garbės piliečio vardas. 2014 m. UAB „Alauša“ buvo įteikta Utenos policijos asociacijos nominacija „10-mečio kanistras“ už nuoširdžią ir visapusišką paramą įgyvendinant Utenos policijos asociacijos siekius ir planus. 2016 m. Utenos rajono savivaldybės administracija Algimantui Čaplinskui už nuoširdžią ir geranorišką paramą skyrė Tauragnų seniūnijos padėką. Renginyje „Utenos verslo nominacijos 2016“ UAB „Alauša“ gavo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato apdovanojimą „Saugiausia metų įmonė“

2020 metų pabaigoje bendrovė „Alauša“ buvo įtraukta į įmonių lietuviškų pavadinimų konkursą, kuriame užėmė pirmą vietą. Valstybinės kalbos inspekcijos sumanymas – viešai pagirti įmonių vadovus, kurie per visus Lietuvos nepriklausomybės metus išlaikė lietuviškus pavadinimus ir parodė, kad įmonės pavadinimas nebuvo ir nėra kliūtis verslui.

Mokslininkas bibliotekininkas, bibliografas, kultūros puoselėtojas, pedagogas ir visuomenininkas Vytautas RIMŠA