PRIVATUMO POLITIKA INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJAMS

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-05

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“ paaiškina, kaip UAB „Alauša“ (toliau – „Bendrovė“,) renka ir tvarko svetainės www.alausa.lt (toliau – „Svetainė“) lankytojų informaciją, nurodo kokias teises svetainės lankytojai turi, bei kaip jas gali įgyvendinti. Registruotis Svetainėje, lankytojai gali tik po to, kai susipažįsta su šia Privatumo politika ir tai patvirtina. Mes rekomenduojame atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką prieš tai, kai registruojatės Svetainėje.

Bendrovė yra įsipareigojusi savo veikloje atsakingai ir saugiai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vadovaudamiesi šiais esminiais principais, mes visada sieksime užtikrinti pakankamą Jūsų duomenų apsaugos lygį bei Jūsų teisių apsaugą. Mes tvarkome Asmens duomenis pagal šią Privatumo politiką, vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – „BDAR“) bei taikomus Lietuvos nacionalinius asmens duomenų apsaugos teisės aktus.

Duomenų valdytojas

Mes esame: UAB „Alauša“
Mūsų įmonės kodas yra: 183615620
Mūsų adresas: Utenio a. 9. Utena
Mūsų el. pašto adresas: info@alausa.lt

1. Kokią informaciją renkame, naudojame ir saugojame apie Jus?

Informacija, kurią pateikia pats svetainės lankytojas, registruodamasis mūsų internetinėje svetainėje: (vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris);

Detalesnė informacija apie duomenų tvarkymą:

Jums, užsiregistravus svetainėje, renkame ir tvarkome Jūsų pateiktą informaciją apie Jus, kuri yra reikalinga pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti.

Vardas, Pavardė

Jūs davėte tam sutikimą internetinėje svetainėje (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas)

 

Informacija reikalinga pasiūlymo pateikimui, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)

El. paštas

Telefono numeris

Jums, užpildžius anketą privatiems asmenims nuolaidų kortelei gauti, renkame ir tvarkomepateiktą informaciją apie Jus, kuri yra reikalinga kortelės išdavimui ir pristatymui, jei ją pageidaujate gauti paštu.

Vardas, Pavardė

 

Jūs davėte tam sutikimą internetinėje svetainėje (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas)

 

Informacija reikalinga nuolaidos kortelės išdavimui,  pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)

El. paštas

Telefono numeris

Adresas

 

2. Ar naudojame slapukus?

Taip. Mūsų interneto svetainėje yra naudojami slapukai, kurie yra aprašyti slapukų politikoje.

3. Kokią informaciją turėtumėte mums pateikti ir kodėl?

Registruodamiesi mūsų internetinėje svetainėje turėtumėte mums pateikti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį. Visi šie duomenys mums yra reikalingi pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymui ir vykdymui (gauti užsakymus, išrašyti sąskaitas).

4. Koks yra teisinis informacijos rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:
Jūs davėte tam sutikimą, užsiregistruodami mūsų internetinėje svetainėje;
Jūsų informacija yra reikalinga pirkimo-pardavimo sutarčiai su Jumis sudaryti ir vykdyti;
Mes turime teisėtą interesą stebėti interneto svetainės lankomumo statistiką.

5. Ar teikiame jūsų informaciją kitiems subjektams (tvarkytojams)?

Bendrovė tvarkomų Asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Jūsų duomenų tvarkymo principai

Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

7. Kiek laiko saugome informaciją apie jus?

Mes Jūsų informaciją apie registraciją internetinėje svetainėje saugome iki sutikimo atšaukimo. Informaciją apie Jūsų atliktus pirkimus saugome vadovaudamiesi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle.

8. Kokios duomenų subjekto teisės?

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu info@alausa.lt. Su išsamesne informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir saugumą galite susipažinti atvykę pas mus.

9. Mūsu atsakingo asmens kontaktai.

Mes esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą ir suteikti visą, būtiną informaciją. Jeigu turite klausimų ar pastebėjimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis el. p. adresu info@alausa.lt arba Tel. +370 687 34693. Šiuo adresu taip pat galite kreiptis, jei ketinate pasinaudoti savo kaip duomenų subjekto teisėmis.

Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės ir Jūsų susitarimu dėl Asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje. Mes galime bet kada pakeisti Privatumo politiką. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.

KLIENTAMS
Lietuvos

Jūsų pasiūlymas priimtas, netrukus su jumis susisieksime!

Sutinku, jog UAB „Alauša“ tvarkys mano asmens duomenis. Privatumo politika