Kreditinės/debetinės kortelės


 • Kreditinę/debetinę kortelę gali įsigyti įmonės, įstaigos ir organizacijos, pateikusios įmonės registracijos pažymėjimo kopiją
 • Sutarties galiojimo laikotarpiui kortelės yra išduodamos nemokamai
 • Naudotis kreditinėmis/debetinėmis kortelėmis yra labai patogu ir paprasta
 • Kreditines/debetines korteles galima pagaminti su įvairių paslaugų derinimu - pasirinkti kelias kuro rūšis ar paslaugas
 • Kortelių panaudojimo ataskaitas Jūs gausite kartu su sąskaita
 • Praradęs kortelę pirkėjas privalo nedelsiant pranešti apie prarastos kortelės anuliavimą tel. nr.: 8-611-26907
 • Mes įsipareigojame blokuoti kortelę darbo dienomis ir savaitgaliais per 24val. Bendrovė neatsako už visus pirkimus, kurių buvo per 24 val. nuo prašymo blokuoti kortelę gavimo momento. Taip pat klientai gali patys blokuoti korteles savitarnos sistemoje
 • Kortelę galima blokuoti ne tik ją pametus, bet ir tuo atveju, kai to pageidauja pirkėjas
 • Kortelės išduodamos bet kurioje UAB „Alauša“ pirkėjui patogioje degalinėje
 • UAB „Alauša“ nuolaidų kortelės - UAB „Alauša“ platinamos magnetinės kliento kortelės, suteikiančios iš anksto nustatytą nuolaidą degalams UAB „Alauša“ degalinių tinkle
 • UAB „Alauša“ nuolaidų kortelę gali įsigyti 16 metų sulaukęs asmuo, teisingai užpildęs anketą UAB „Alauša“ nuolaidų kortelei gauti, susipažinęs su kortelės naudojimo sąlygomis ir sutinkantis jų laikytis
 • Kortelės turėtojas nuolaidą gauna tik tada, kai prieš atsiskaitydamas už degalus pateikia UAB „Alauša“ nuolaidų kortelę
 • UAB „Alauša“ turi teisę bet kuriuo metu nutraukti UAB „Alauša“ nuolaidų kortelių veiklą (galiojimą), apie tai iš anksto nepranešusi kortelių turėtojams
 • Nuolaidos kortelių turėtojams suteikiamos tik už teisėtus atsiskaitymus grynaisiais pinigais arba banko kortelėmis. UAB „Alauša“ turi teisę nesuteikti nuolaidų tiems kortelių turėtojams, kurie nuolaidas bandys gauti apgaulės būdu
 • UAB „Alauša“ turi teisę keisti naudojimosi UAB „Alauša“ nuolaidų kortelėmis sąlygas apie tai iš anksto nepranešusi kortelių turėtojams
 • Apie sugadintas, pavogtas arba pamestas UAB „Alauša“ nuolaidų korteles būtina nedelsiant pranešti tel./faks. 8 389 62146 arba el. paštu info@alausa.lt (būtina nurodyti kortelės numerį ir turėtojo vardą bei pavardę)
 • Pasikeitus pavardei arba adresui, kortelės turėtojas privalo nedelsdamas informuoti UAB „Alauša“ tel./faks. 8 389 62146 arba el. paštu info@alausa.lt
 • UAB „Alauša“ nuolaidų kortelės, užpildžius anketą kortelei gauti, įteikiamos iš karto jau aktyvuotos
 • UAB „Alauša“ nuolaidų kortelės platinamos nemokamai
 • Anketą nuolaidų kortelei gauti galima užpildyti bet kurioje UAB „Alauša“ degalinėje
*Nemokamai dalijamos tik paparastos nuolaidų kortelės. Degalinėse galima nusipirkti sidabrines nuolaidų korteles (išskyrus Kairių ir Svėdasų degalinėse).
KLIENTAMS
Lietuvos

Jūsų pasiūlymas priimtas, netrukus su jumis susisieksime!

Sutinku, jog UAB „Alauša“ tvarkys mano asmens duomenis. Privatumo politika